Portada del Physics of atoms and molecules (de B. H. Bransden y C.J. Joachain)